Bodem...
door Erik Lievens, Clubblad december 1996.

Waarom voorzien wij een bodem in ons aquarium? Ik heb het natuurlijk over de bodemgrond en niet over de glasplaat. Mijn teksten gaan altijd door de handen van mijn echtgenote, om na te gaan of er geen taalfouten ingeslopen zijn. Als reactie op de vraag: Waarom voorzien wij een bodem? antwoordt zij lakoniek...omdat er anders alles zou uitvallen.

Een bodem is onontbeerlijk en doet dienst als:

camouflage van de vissen

filtermateriaal

groeimedium voor onze planten.

Camouflage

Het is bekend dat veel diersoorten hun kleur kunnen aanpassen aan hun omgeving; zij nemen hun schutkleur aan.
Om hen in de mogelijkheid te stellen dit in ons aquarium te tonen moeten wij een bodem voorzien die aan hun verwachtingen voldoet. Gezien de meeste vissoorten eerder donker gekleurd zijn, is het dus ook aangewezen een donkere ondergrond te gebruiken, zij zullen er zich veel rustiger op gedragen.
De kleurschakeringen zullen ook meer tot hun recht komen door de reflctie van guaninikristallen onder hun schubben. Heel duidelijk waar te nemen, bij vissen die iriserende schubben dragen zoals onze congozalmen.

Groeimedium voor de planten

Zonder een bodemsubstraat kunnen onze planten niet groeien. Het is onjuist te beweren dat onze planten hun voedingstoffen enkel halen uit het water. Via hun wortelingen nemen zij hun voedingstoffen op die ze nodig hebben op die ze nodig hebben om uit te groeien tot een volwaardige plant. Bovendien is het bodemsubstraat noodzakelijk om er zich in te verankeren. Het is van het allergrootste belang dat onze bodem niet kan dicht slibben, zoniet zullen wonze wortels verrotten door de zwavelverbindingen.

Filtermateriaal

De bodem komt ook heel goed van pas voor onze biologische filtering.
Men heeft het materiaal nodig waarop de bacteriën zich kunnen vastzetten.

Vereisten, waaraan een goed voedingsbodem moet aan voldoen

De bodem moet in de eerste plaats neutraal zijn en mag geen scheikundige stoffen aan het water afgeven. Het materiaal moet ook van die aard zijn, dat er zich geen scheikundige reacties voordoen tussen het substraat en de samenstellin van het aquariumwater. De aard van de bodemgrond hangt af van het soort aquarium dat wij gaan houden. houden wij vissen van het Zuid-Amerikaanse kontinent, waar doorgaans het water zacht en basisch is, dan moeten wij onze bodemgrond hieraan aanpassen. Basalt, graniet, leisteen, quartz en zandsteen zijn bijvoorbeeld steensoorten die aan deze eiesen voldoen. Het gebruik van zachte gesteenten die oplosbaar zijn in het water zoals kalksteen en schelpen zijn dus uit den boze.

Houden wij vissen van het Aziatische continent, die over het algemeen meer houden van hard en lakalisch water, dan hebben de zachtere steensoorten de voorkeur op voorwaarde dat ze geen sporen van metaal erts vertonen.

Het kaliber (korrelgrote) van ons substraat speelt een hele belangrijke rol. bij een te grote korrel zullen etensresten tussen de openingen geraken, met watervervuiling tot gevolg. Neemt men darentegen de korrelgrote te klein, dan zal onze bodem gaan dicht slibben en is er te weinig zuurstof voor de wortelingen aanwezig.

Het doorluchten van de bodem is van zeer groot belang voor een goede bacteriënhuishouding. Gebeurt dit niet, dan wordt onze bodem zwart van kleur en vertonen te planten de zelfde kelurtransformaties....

Sommigen houden eraan een voedingsbodem te gebruiken als extra bemesting voor onze planten. Van levensbelang voor onze planten is echter het element ijzer, dat spijtig genoeg niet in voldoende mate in ons aquariumwater aanwezig is. Een zeer goede voedingsbodem is een mengeling van turf en leem. Wel opletten bij het gebruik van een voedingsbodem, want bij bodem wroetelende vissen zal onze voedingsbodem vlug aan de oppervlakte komen en zal het geheel gaan vervuilen met een algexplosie tot gevolg.

Bedenk dat een geschikte keuze voor de bodembedekking van groot belang is voor de levenscyclus van Uw waterhuishouding. Eenmaal uw aquarium is ingericht en U vindt Uw keuze van bodemmateriaal niet zo geslaagd, is het een heel karwei om terug opnieuw te beginnen.

Bezint eer ge begint is een spreekwoord dat hier zeker van toepassing is.