Het GUM - Gents Universiteitsmuseum - en de Gentse Plantentuin verenigen de krachten op een unieke locatie, in de buurt van station Gent-Sint-Pieters en het Citadelpark.
In het GUM duiken we in het brein van de wetenschapper. Welke uitdagingen komt zij of hij tegen? Hoe gaat zij of hij te werk? Welke ruimte is er voor verbeelding, twijfel en falen? En welke impact heeft dat alles op ons leven en denken? En natuurlijk, welke bijzondere objecten illustreren dit verhaal?
De Universiteit Gent beschikt over waardevolle en omvangrijke wetenschappelijke erfgoedcollecties (meer dan 400.000 objecten) uit alle mogelijke wetenschappelijke disciplines. Deze collecties ontstonden tijdens de 200-jarige geschiedenis van de universiteit en blijven groeien door het hedendaags wetenschappelijk onderzoek.
Het GUM staat in voor het beheer van die collecties, om ze op de juiste manier in kaart te brengen, aan het publiek te tonen en duurzaam te bewaren voor toekomstige generaties onderzoekers, studenten en bezoekers.
In het museum en in de focusexpo's krijg je een selectie topstukken uit die collecties te zien.
Praktisch: we hebben een gids geboekt om 14u30. We verzamelen aan de ingang van de Plantentuin om 14u.
De club betaalt de gids. Het ingangsticket - € 6,00 per persoon aan groepstarief – betaal je bij inschrijving. Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis mee. Het aantal deelnemers is beperkt tot 15. Als alternatief kan je ook kiezen voor een gratis bezoek aan de plantentuin.

Webdesign.jpgStandaert.jpgDebelec.jpgPoisson-dor.jpgIbus-2018-VOOR-DRUK.jpg
Hayo.jpgAquaValley.jpgBakkerij-Van-Huffel.jpgProxy-Delhaize-2018.jpgtPassantje.jpgDHondt.jpg