Drijfwaterplanten

Zelden wordt over deze soort beplanting geschreven, niettegenstaande het een veel gebruikte en zeer interessante manier van "beplanting" is.
Al naargelang het doel, kan men kiezen welke soort we gaan "gebruiken". De keuzemogelijkheden zijn ruim, en van sommige soorten kunnen we dezelfde plant zowel boven als onder water gebruiken. Hierna volgt een opsomming van de bekenste soorten met wat uitleg bij elke soort.

 

1 Eendekroos - LEMNA MINOR

We beginnen met een inlands veel en uitsluitend in drijvende vorm voorkomend plantje. Velen onder jullie zullen wel opkijken bij het zien van deze "woekerplant" die, eenmaal in het aquarium aanwezig, er bijna niet meer uit te verwijderen is. Toch heeft dit plantje vele voordelen en kan met een paar handigheidjes binnen de perken gehouden worden. Wij kunnen een gedeelte van de oppervlakte van ons aquarium kunstmatig afbakenen, of als er voldoende stroming aan het oppervlak van het water is, kan men de over woekering eveneens indijken .
Een voordeel is dat vele vissoorten deze plant graag lusten als bijkomende voedselvoorziening. Wat als een nog groter voordeel kan gelden bij deze soort is dat het rechtstreeks nitriet uit het water "consumeert".

2 Eikenbladvaren - CERATOPTERUS THALICTROIDES

Dit is vast een van de bekenste drijfplanten uit de aquaristiek. Deze uit Azië afkomstige waterplant kan zowel drijvend als submers gehouden worden. Onder water vraagt het een zeer lichte plaats en vertonen de bladeren een zeer diepe insnijding, eigen aan varens. Drijvend gehouden kunnen deze planten vrij grote oppervlaktes innemen, soms wel diameters van meer dan 30 cm. De wortels geven een zeer mooi zicht onder water en bieden een goede schuilplaats aan eventueel jongbroed. Deze plant teelt welig bij een goede belichting en tochtvrij gehouden, doch is vrij eenvoudig in de hand te houden. Vermeerdering geschiedt door het ontstaan van kleine plantjes in insnijdingen van bladeren en bladranden (sporenontwikkeling?). Deze plant is zeker een aanrader voor diegenen die levendbarenden verzorgen als schuilplaats voor het jongbroed.

3 Klein Kroosvaren - AZOLLA CAROLINIANA

Een minder bekende drijfplant, afkomstig uit Amerika. De kleine ronde, fluweelachtige bladeren welke in groepjes van 6 à 12 aan elkaar zitten. Zij kunnen soms egaal groen zijn, doch soms ook roodachtig van kleur, dit al naargelang de intensiteit van de verlichting. Zij planten zich voort door uitlopers, dit kan zoals bij vorige soorten zeer snel gaan bij een geschikte temperatuur en belichting.

4 Waterhyacint - EICCHORNIA CRASSIPES

Hiervan hebben wij allen reeds gehoord, doch deze plant, een typische drijfplant komt toch niet veelvuldig in onze aquaria voor. Afkomstig uit Brazilië is het een tropische plant die veel licht en voldoende warmte vraagt. In paludaria is hij wel regelmatig gezien, dit milieu is beter geschikt voor deze plant daar hij hoger boven de waterspiegel uitgroeit en de lage waterstand geeft hem de kans in de bodem in te wortelen, dit om aan zijn voedselvoorziening tegemoet te komen. Bij ideale omstandigheden zal deze "gast" ons belonen door zijn prachtige blauwviolette bloem, zijn naam liet het ons reeds vermoeden.

 

 

5 Mosselplant - PISTIA STRATIOTES

Dit is weer een beter bekende soort onder de drijfplanten, één der boegbeelden zelfs, en toch zullen wij deze plant niet zo vaak in aquaria tegenkomen, meer in binnenhuisvijvertjes daar ook deze plant, zoals deze hiervoor vermeld, vrij groot kan worden en het beste gedijt op aquaria zonder dekglas. Zoals bij het eikebladvaren vormt ook deze plant een "mooi" en uitgebreid wortelgestel. De bladeren staan in rozetvorm en zijn olijfgroen, fluweelachtig. de voortplanting gebeurt door uitlopers en bij goede belichting en voldoende voedselvoorziening kan dit voor een overwoekering van het wateroppervlak leiden. Deze soort is eveneens zeer goed geschikt als schuilplaats voor allerlei jongbroed.

 

6. Watervorkje - RICCIA FLUITANS

Dit vroeger vrij algemeen in onze aquaria voorkomend plantje is nu nagenoeg niet meer terug te vinden. Dit is een "mosachtig" drijfplantje dat bij goede belichting kan uitgroeien tot een waar tapijt op het wateroppervlak; dit is in tegenstelling tot zijn voorgenoemden een zeer goede zuurstofproducent. Dit worteloze, lichtgroene "plantje" plant zich vegetatief voort en kan eveneens onder water gedijen, het dient hier dan wel vastgestoken te worden en voldoende licht dient eveneens voorhanden te zijn, op deze manier is het een bijzonder attractieve en nuttige verschijning in ons aquarium.

Deze opsomming en korte beschrijving van deze in vele gevallen miskende plantengroep kan misschien leiden tot een herwaardering van deze nuttige planten.

Webdesign.jpgIbus-2018-VOOR-DRUK.jpgDebelec.jpgStandaert.jpgPoisson-dor.jpg
Bakkerij-Van-Huffel.jpgProxy-Delhaize-2018.jpgHayo.jpgDHondt.jpgtPassantje.jpgAquaValley.jpg