Aponogeton boivinianus
door Erik Lievens, clubblad januari 1999

 

Dit is een echte waterplant bestaande uit slechts één geslacht en ongeveer 25 soorten, waaronder de door U bekende Aponogeton madagascariënsis (de gaasplant).

Plant deze soort nooit te dicht bij andere planten. Net zoals bepaalde vissen een eigen territorium hebben, heeft deze plant hier ook behoefte aan.

Heeft deze plant niet de ruimte die zij nodig heeft om te groeien, dan zullen wij in de korste keren met de kommervorm te maken hebben en dat kan geenzins de bedoeling zijn.

Dit is een Aponogetonsoort die werkelijk een juweel is voor het aquarium, maar tevens heel moeilijk te houden. De Aponogeton boivinianus mag er echter ook wezen. In het natuurlijk milieu komt zij voor in langzaam stromende rivieren in het noorden van Madagaskar. Het is een solitair die heel goed geschikt is om als blikvanger dienst te doen. Daar deze plant heel lange bladstengels kan krijgen hoort zij thuis in een ruime en tezelfdertijd hoge bak: bladstengels tot 45 cm lang en 5 cm breed zijn geen zeldzaamheid. De bladeren zelf zijn donkergroen en hebben een "gewafeld" uitzicht. Aponogetonsoorten hebben geen wortels in de letterlijke betekenis van het woord, maar wel een wortelstok of rizoom. Het knolletje mag nooit volledig in de bodem verzonken zijn, anders gaat dit verrotten waarna onze plant gedoemd is om af te sterven. Het is een plant die zich relatief goed aanpast aan de omstandigheden in het aquarium. Zij is niet veeleisend aan de bodem- en watersamenstelling en kan temperaturen tussen de 22 en 26 graden Celsius goed verdragen. De pH-waarde en hardheid mogen zowel langs de lichtzure en zachte kant liggen als hellen naar de alkalische en harde waarde. Deze plant heeft een groot assimilatievermogen, waardoor het soms gebeurt dat er zich witte bolletjes afzetten op de bladeren ten gevolge van kalkafzetting.

Sommige aquariumliefhebbers gunnen deze bloeiende en zaadproducerende soorten in de winter wat rust,door ze onder te brengen in een niet zo hoge bak bij een lagere temperatuur. Op die manier kan deze plant in al haar glorie het volgend voorjaar terug het aquarium sieren. Aponogetonsoorten houden van een goede belichting. Als algemene leidraad, afhankelijk ook van andere factoren, kan men bijvoorbeeld 0,3 ... 0,5 Watt/liter nemen of 25 tot 35 Lumen/liter. Plant deze soort nooit te dicht bij andere planten. Zoals bepaalde vissen een territorium hebben, zo hebben planten er ook een. Heeft deze plant niet de ruimte die zij nodig heeft om te groeien, dan zullen wij in de kortste keren met de kommervorm te maken hebben en dat is toch geenszins onze bedoeling. Als onze Aponogeton boivinianus in bloei komt vertoont hij 2 aren die elk tot 20 cm lang kunnen worden. Zij zijn dicht bezet met witte of zeer lichtroze bloemetjes die bestaan uit 2 bloemdekbladen, 6 meeldraden en 3 vruchtbeginsels die op hun beurt bestaan uit 4 zaadbeginsels. Onze Aponogeton lijkt zeer goed op de Cryptocoryne usteriana maar is, als hij in bloei staat, heel gemakkelijk van deze laatste te onderscheiden door de aanwezigheid van zijn knolletje. Omdat de zogenaamde verslijming bij cryptocorynes niet voorkomt bij Aponogetonsoorten is onze Aponogeton boivinianus heel wat aantrekkelijker om te houden in ons aquarium. Ik verzeker u, beste leden, dat deze plant u zal bekoren!

Poisson-dor.jpgDebelec.jpgStandaert.jpgIbus-2018-VOOR-DRUK.jpgWebdesign.jpg
Proxy-Delhaize-2018.jpgDHondt.jpgtPassantje.jpgAquaValley.jpgBakkerij-Van-Huffel.jpgHayo.jpg