Aponogeton rigidifolius

Erik Lievens, Aquarianen Gent

Vooraleer een wat gedetailleerde beschrijving te geven over de Aponogeton rigidifolius, moeten wij eerst kennis maken met de kenmerken en de eigenschappen van de familie Aponogeton in het algemeen. Veel aquarianen hebben met deze plantensoort al heel wat tegenslagen ondervonden.

Enerzijds is de groei van deze plantenfamilie sterk verbonden met het verloop van de seizoenen, zeker als ze buiten het aquarium worden gekweekt, en zijn hun bladeren zeer broos; anderzijds zijn het prachtige planten waarvan sommige soorten gemakkelijk na te kweken zijn. Aponogetonsoorten zijn één grote familie. Er zijn 400 ondersoorten bekend. Zij hebben een groot verspreidingsgebied. Men vindt ze terug in zowel Afrika, Sri Lanka, India als Zuidoost Azië. Het komt erop neer dat wij deze plant voor elk soort biotoopaquarium kunnen gebruiken.

Wist u dat zelfs in het Australische continent Aponogetonsoorten worden gevonden? Reden te meer om eens met regenboogvissen te beginnen (hi, hi). Waar komt het woord: Aponogeton nu vandaan? (Opgelet in juni hebben wij onze kwisavond.) Apon betekent water, geiton wil zeggen: dichtbij. Aan hun uiterlijk en de vorm van hun bladeren kan men gemakkelijk het onderscheid maken tussen de verschillende ondersoorten.

Aponogetonsoorten die voorkomen in Azië, Australië en Madagaskar vinden hun bestaan in een permanent onderwatermilieu. Soorten die voorkomen in Afrika echter staan enkel onder water in het regenseizoen. Wat is nu uw keuze? Voor mij is dit niet zo moeilijk. In een aquarium is er (hopelijk) steeds voldoende water aanwezig. Het is dus niet meer dan normaal dat wij voor de soorten kiezen van het Afrikaanse continent. Planten hebben in hun natuurlijke omgeving ook "rust" nodig. Dit is bij de Aponogeton ook het geval. Er is hier echter ook een grote "maar" aan verbonden. Als wij werkelijk in het bezit zijn van planten die uit het land van oorsprong komen, dan klopt deze beschrijving. In de vakhandel echter hebben wij veelal te maken met hybridensoorten.

Gezien er in het aquarium steeds een constante is in de temperatuur, in zuurgraad en in hardheid, moeten de planten zich niet aanpassen aan de wisselende omstandigheden die zij in de natuur wel ondervinden. In de natuur volgen zij een evolutie die als volgt samen te vatten is: van maart tot mei komen de jonge plantjes tot ontwikkeling, van mei tot juni komt hun bloeiwijze te voorschijn, van juni tot juli komen er terug zaadjes tot ontwikkeling en van augustus tot oktober kennen zij hun welverdiende rust.

Genoeg nu over het algemene aspect van de Aponogeton, laat mij nu toe iets neer te pennen over één van de ondersoorten namelijk de Aponogeton rigidifolius. Het is een soort die voorkomt in Sri Lanka in kleine bosrijke riviertjes die wat stroming hebben. Zij hebben geen "knol" als wortels maar wel een fijn wortelgestel dat te vergelijken is met deze van de Cryptocorynesoorten. De bladeren van deze plant zijn heel lang en smal en zijn lichtjes gekarteld. De kleur van de bladeren kunnen wij het best vergelijken met een geelgroene olijf. Bij een sterke belichting kunnen de bladeren een roodachtige schijn vertonen. Zij houden van zacht water maar als u van plan bent om regenboogvissen te houden die toch over het algemeen wat harder water nodig hebben, doe het dan fiftyfifty namelijk 50% leidingwater en 50% regenwater. Gezien de lengte van de bladeren moeten wij ervoor zorgen dat het aquarium minstens 50 cm hoog is. Af en toe wat ijzerbemesting toevoegen kan ook geen kwaad.

Aponogetonsoorten zijn heel decoratieve planten die van uw aquarium een juweeltje kunnen maken.

Standaert.jpgPoisson-dor.jpgDebelec.jpgWebdesign.jpgIbus-2018-VOOR-DRUK.jpg
Hayo.jpgBakkerij-Van-Huffel.jpgDHondt.jpgtPassantje.jpgProxy-Delhaize-2018.jpgAquaValley.jpg