De familie der Cryptocorynen
Erik Lievens, Aquarianen Gent

De Cryptocorynen behoren tot de heel fraaie familie der Aronskelkachtigen. Hun natuurlijke oorsprong vindt men in het Aziatische continent, meer bepaald in het tropische deel van Zuidoost Azië en Nieuw-Guinea. Deze plantensoort behoort zowel tot de echte water- als moerasplanten, die zich in de bodem via hun uitlopers vermeerderen.

Hebt u er al op gelet? Als u om de één of andere reden één plantje uittrekt, hangen er een hele sliert aan elkaar. Dergelijke werkwijze is ten zeerste af te raden, gezien het groeiproces hierdoor ernstig wordt verstoord. Het is beter met een schaartje de verbinding te verbreken, zo blijft tenminste het te behouden deel intact. Weet u waar het woord Cryptocoryne vandaan komt? Het is een Grieks woord dat staat voor crypto (= verborgen) en koryne (= kolf), duidend op de bloeiwijze van deze plantensoort. Deze bloeiwijze bestaat uit een buisvormig gesteeld- en gekleurd schutblad dat aan de basis tot een ketel is verwijd. Hierin zijn de bloeiorganen verborgen. Boven het uiteinde van dit schutblad wordt de spatha als een dunne buis voortgezet en gaat zij over in de zogenaamde vlag.

Vroeger was de kleur van de vlag bepalend voor de determinatie van een Cryptocoryne soort. Men is hiervan afgeweken omdat vlaggen van eenzelfde soort, verschillende kleuren kunnen hebben. Crypto's zijn heel wispelturig van aard: eenzelfde soort kan het heel goed doen in het aquarium, terwijl in een identiek aquarium onder dezelfde omstandigheden qua lichtinval, temperatuur en watersamenstelling, zij niet willen aanslaan.

Er zijn soorten die houden van een zacht zuur milieu (vooral deze uit Borneo en Maleisië), terwijl anderen het meer moeten hebben van een harde alkalische biotoop (Sri Lanka). Afhankelijk van het soort water dat men ter beschikking heeft, is het dus noodzakelijk dat wij de aangepaste Crypocoryne soorten kiezen, wil men volop genieten van de kleur en de rijkdom aan vormen die deze planten hebben.

Dit geslacht stelt ook bepaalde eisen aan de bodemsamenstelling. Zoals eerder beschreven vermeerdert dit plantje zich ondergronds via haar wortelingen. Hebben wij nu een te dichte bodemstructuur, dan zullen de wortels hinder ondervinden om zich een weg te banen doorheen deze bodemgrond.

Een factor die zeker niet mag onderschat worden is, dat Cryptocoryne soorten houden van de aanwezigheid van het element ijzer. Herhaalde malen wordt erop gewezen dat in de meeste aquaria dit element weinig of zelfs niet aanwezig is. Meestal dan nog in een voor de planten onopneembare vorm. Dit is gemakkelijk te herkennen: hebben uw bladeren een gelige kleur, dan kunt u ervan op aan dat zij ijzertekort hebben.

De meeste soorten houden van schaduwrijke zones en hebben niet zoveel licht nodig. Anderen, en dat zijn er niet zoveel, moeten juist baden in het licht. Dus moet men er zich bij de aankoop van bewust zijn, hoe de planten gedijen in hun natuurlijke omgeving. Ook wat meststof zoals leem en klei kunnen zij goed gebruiken.

De meest voorhanden zijnde soorten zijn: C. affinis, C. indulata, C. wendtii en C. willissi. Eenmaal een aantal van dit plantengeslacht een plaatsje heeft gekregen in uw aquarium, is het aan te bevelen om ze later zo weinig mogelijk of zelfs niet te verplaatsen. Crypto's houden van een stabiele omgeving. Is dit niet het geval, dan zal men vlug te maken hebben met bladverslijming (dit is geen ziekte). Veranderingen in de watersamenstelling of een andere lichtinval kunnen tot hetzelfde resultaat leiden.

Cryptocoryne-soorten zijn juweeltjes voor het aquarium. Hun grote verscheidenheid aan bladkleuren en bladvormen bieden de mogelijkheid om uw aquarium heel decoratief in te richten. Geluk ermee!
Webdesign.jpgStandaert.jpgDebelec.jpgPoisson-dor.jpgIbus-2018-VOOR-DRUK.jpg
AquaValley.jpgHayo.jpgDHondt.jpgProxy-Delhaize-2018.jpgBakkerij-Van-Huffel.jpgtPassantje.jpg