De polyester vijver
door André De Jonghe, clubblad april 2002

In de lente van '95 was ik van plan mijn bestaande vijver uit te breiden. De moeilijkheid was echter een waterdichte verbinding maken tussen twee vijvers. De enige mogelijkheid was de nieuwe vijver te maken in polyester. Dit materiaal biedt het voordeel dat iedere gewenste vorm er mee kan aangelegd worden en gemakkelijk hecht op beton, spaanplaat, triplex, enz. ...
De bestaande vijver werd voor 3/4 leeggepompt zodat de vissen en de waterplanten niet moesten verhuisd worden. De nieuwe vijver zou maar een maximale diepte hebben van 50 cm en hoofdzakelijk als moerasgedeelte fungeren.

Als onderlaag gebruikte ik boterpapier. Een hechtingslaag zoals beton of spaanderplaat was niet nodig, enkel daar waar de tweede vijver op de eerste aangesloten werd, diende ik een primer te gebruiken.
Tijdens een weekend dat het weer meeviel: de buitentemperatuur moest minstens 15 graden Celsius zijn en er mocht niet veel luchtvochtigheid zijn, kon ik te samen met mijn schoonbroer aan de slag.
De gebruikte materialen zijn chemisch, licht ontvlambaar en zolang ze vloeibaar zijn uiterst irritant voor huid en ogen. Beschermende kledij dragen was hier zeker een noodzaak.

De glasmat werd op het papier gelegd en doordrongen met polyester. Aan de polyester diende een verharder toegevoegd. De hoeveelheid verharder varieert tussen de 1% en 2,5% naargelang de weersomtandigheden. Hoe warmer het weer des te minder verharder u dient te gebruiken. Verharder en polyester dienen goed door elkaar gemengd. Het verkregen mengsel brengt u met een roller of kwast op de ondergrond aan.
De glasmat wordt niet geknipt met een schaar, maar gescheurd met de hand.
De volgende stap bestaat erin de glasmat die droog is, in te strijken met een voorverzegelingslaag. (polyester waaraan er 2 tot 3% verharder is toegevoegd)
Na deze handeling zou de vijver reeds waterdicht moeten zijn. Nadat deze laag uitgehard is wordt een tweede mat gelegd die op haar beurt ook doordrongen wordt met polyester.
Zodra deze laag uitgehard is, dient u de vijver licht te schuren met schuurpapier om oneffenheden te vermijden. Daarna brengt u de topcoating aan (2 tot 3% verharder aan toevoegen). Deze zorgt ervoor dat de vijver goed glad wordt. De topcoating is goed bestand tegen U.V.-stralen. Het beste kunt u zwarte of groene topcoating nemen.
Na 4 tot 5 dagen uitharden spoelt u de vijver goed uit waarna hij klaar is voor gebruik.

De prijs van dergelijke vijver bedraagt ongeveer 1200 BF. per vierkante meter. Als u tegenslag hebt en je moet een derde laag leggen dan loopt dat gauw op tot 1500 tot 1600 BF. per vierkante meter. Een dergelijke vijver heeft het voordeel dat hij praktisch onverwoestbaar is. Planten en dieren krijgen hem niet lek.

Punten in acht te nemen.

1) De te verwerken ondergrond moet droog zijn en ook tijdens de bewerking droog blijven.
2) De verwerkingstemperatuur moet minstens 15 graden Celsius zijn
3) Maak de wanden enigszins schuin, zodat bij ijsvorming het ijs kan uitzetten.
4) Gebruik handschoenen bij het verwerken van polyester en bescherm je ogen en mond tijdens het schuren van de vijver.