De reiger op bezoek
door André De Jonghe, clubblad november 1999

Reeds een tiental jaar ben ik de gelukkige bezitter van een vijver. Deze waterplas met een inhoud van zowat 3500 liter had tot hiertoe nog niet voor problemen gezorgd. De vissen en de waterplanten groeiden voorspoedig; een degelijke filterinstallatie en UV-eenheid zorgden voor kristalhelder en gezond water. In het voorjaar sloot ik opnieuw de vijverpomp en de UV-eenheid aan ter vervanging van de luchtpomp en luchtsteen. De vissen en waterplanten hadden probleemloos de winter overleefd.

Op zekere dag kreeg ik het bezoek van een reiger. Niet iets om mij direct zorgen over te maken want de vijver is volledig afgeboord met rolkeien en de oeverwanden gaan schuin naar beneden. Toch moet de reiger geprobeerd hebben vissen te vangen want de rolkeien waren hier en daar nat. Een veertiental dagen nadien vond ik de eerste dode vis in de vijver. Een dode vis is nog geen ramp, maar met een tussenpoos van 2 tot 3 dagen stierf er een(zowel goudwinden als goudvissen). Daar ik het laatste jaar geen nieuwe vissen in de vijver gebracht had stelde mij dit voor een raadsel; in mijn ogen was de reiger de enige verdachte.

De vissterfte hield aan zodat ik mij genoodzaakt zag mij tot een speciaalzaak te wenden. Ik kocht daar voor 1.600 frank 'medicamenten'. Deze producten beperkten de vissterfte lichtjes, maar toch bleef ik met het probleem zitten. Ten einde raad zocht ik mijn toevlucht tot het boek van Gerald Bassleer : "Wegwijs in visziekten". Het gebruik van antibiotica sprak mij niet direct aan, omdat ik deze geneesmiddelen maar als laatste alternatief wilde aanwenden. Het probleem was dat de gestorven vissen geen enkel uiterlijk ziekteverschijnsel vertoonden : geen opgezwollen buik, geen witte stip, enz... Een breedspectrum geneesmiddel drong zich op. In het verleden had ik bij zieke aquariumvissen zeer goede resultaten geboekt met een combinatie van FMC en furalozidonum.

Waarom deze geneesmiddelen ook niet gebruiken in de vijver? De apotheker zorgde voor de bereiding van het FMC, dit is een mengsel van 1 liter formol 37-40%, 3,7 gram methyleenblauw en 3,7 gram malachietgroen-oxalaat (zinkvrij). Van deze stamoplossing nemen we 20 tot 25 druppels per 100 liter water. Dit middel moet voorzichtig gedoseerd worden daar het een giftige uitwerking kan hebben op bepaalde vissoorten (zoals karperzalmachtigen) en verder nog in bepaalde omstandigheden bij zacht en zuur water is FMC eerder giftig, en hoe hoger de temperatuur van het water hoe giftiger het FMC. FMC combineerde ik met furalozidonum : 5 gram per 1000 liter water. Deze combinatie was zeer doeltreffend, want na een week had ik geen dode vissen meer. Veertien dagen nadien paste ik als nabehandeling opnieuw dezelfde combinatie toe. Furalozidonum wordt veel gebruikt bij pluimvee en vogels en heeft een anti-bacteriële werking. Een pot van 100 gram kost ongeveer 800 frank. Dit geneesmiddel blijft wel vijf jaar werkzaam en in combinatie met FMC kunnen veel ziekten bedwongen worden; het plantenbestand wordt niet aangetast. De enige bijwerking is het geelkleuren van het water dat na ongeveer een maand verdwijnt.