Text Size

Trichogaster leeri - diamantgoerami: over hoe men ze kweekt

Kweken met trichogaster leeri
door Graham Nicholls. vertaling Erik Lievens - clubblad april 1998


De labyrinthvissen, waarbij de goerami's ook behoren, zijn naar mijn bescheiden mening één van de prachtigste groepen zoetwatervissen. Hun kleuren en hun statige houding vindt u enkel terug bij de discus. Mijn voorkeur onder de labyrinten gaat uit naar Trichogaster leeri, ook wel diamantgoerami genoemd. Met dit artikeltje wil ik u een goede methode aan de hand doen om met deze prachtdieren te kweken.

 

Het karakteristieke orgaan van deze groep vissen is hun ademhalingsorgaan: het labyrinth. Dit maakt deel uit van het systeem van ademhalen en zit geïntegreerd in hun "kieuwsysteem". Dit orgaan laat toe zuurstof op te nemen uit de lucht als de zuurstofwaarden in het water te laag uitvallen. Dit is veelal het geval in hun natuurlijke omgeving waar zij voorkomen; in kleine bevuilde plassen.

Diamantgoerami's zijn schuimnestbouwers net als onze bekende Betta splendens en menig andere goerami-soort. Deze nesten kunnen bestaan uit een eenvoudig aaneengesloten geheel luchtbellen of uit ingewikkelde structuren bestaande uit plantendelen. Deze nesten zijn relatief groot en dik.

Om tot een goede kweek over te gaan, is het vaak nodig om het mannetje en het vrouwtje gescheiden te houden en in een goede kweekconditie te brengen. Iedereen die al eens met Betta's heeft gekweekt zal vertrouwd zijn met dit proces. Met in conditie brengen van het kweekpaar wordt bedoeld dat wij onze vissen een goede afwisselende voeding geven; hetzij droogvoer van superieure kwaliteit, hetzij diepvriesvoer of levende voedseldieren (indien mogelijk). Gevriesdroogde rode, zwarte of witte muggelarven vormen een ideaal voedsel.

Eens het vrouwtje zichtbaar met eieren zit, is het ogenblik aangebroken om haar onder te brengen in een kweekbak. In onze kweekbak hoeft het water niet hoog te staan. Qua watersamenstelling zijn er ook geen extreme waarden vereist: een pH tussen 7 en 8 bij een watertemperatuur van 26 tot 28 graden Celsius is ruim geschikt. Een goede luchtdoorstroming zorgt voor voldoende zuurstof in het water. Onze kweekbak mag ook beplant zijn met liefst fijnbladige plantensoorten zoals hoornblad en cabomba. Zeer belangrijk is het passend laten aansluiten van onze dekruiten, zodanig dat er een konstante temperatuur en vochtigheid heerst boven het wateroppervlak en de lucht daarboven.

Nadat de vrouw een tijdje heeft rondgezwommen in onze

ingerichte kweekbak, brengen wij het mannetje bij het vrouwtje. Het gebeurt niet zelden dat het mannetje, zelfs als het vrouwtje met eieren zit, deze gaat beschouwen als een indringer in zijn territorium en zich agressief gaat gedragen.

Tijdens het baltsen zullen de kleuren van het mannetje opflakkeren, en zal hij beginnen met het bouwen van een schuimnest. Hierna gaat het mannetje een ongeziene "show" opvoeren voor zijn vrouwtje door zijn vinnen te spreiden en te pronken met zijn prachtig kleurenkleed. Hij gaat zijn vrouwtje gaan omhelzen zoals de Betta's plegen te doen en er worden op verschillende tijdstippen honderden eieren afgelegd die door het mannetje worden opgevangen en ondergebracht in het schuimnest.

Het mannetje wordt na deze periode van kuitschieten terug agressief, zodanig dat het vrouwtje uit de kweekbak moet gevangen worden en ondergebracht in een afzonderlijk aquarium. Dit is nodig om te bekomen van haar liefdesleven. Het legsel zal ongeveer 24 uur na de ei-afzetting uitkomen en kan gevoederd worden met heel fijn voedsel zoals bijvoorbeeld artemia-naupliën. Het is aangewezen om verschillende malen per dag een weinig voedsel aan te bieden; dit om te vermijden dat het water bezoedeld wordt. Na 10 dagen kan men ons jongbroed groter voedsel aanbieden. Vanaf dit ogenblik kan overgegaan worden tot het om de 2 dagen verversen van een gedeelte water. Ook hier rekening houden met een aangepaste temperatuur en vochtigheidsgraad. Dit is van heel groot belang voor de vorming van het labyrinthorgaan. Elk temperatuurverschil kan dodelijk zijn voor onze jonge goerami's.

Verluchting via een aangepast zuurstoftoevoersysteem kan een oplossing zijn om te vermijden dat er zich een witte film vormt op het wateroppervlak. Na 1 of 2 maanden heeft het labyrinthorgaan zich gevormd; vanaf dit ogenblik kan het aquarium volledig gevuld worden met water en kunnen volwassen voedseldieren aangeboden worden. Diamantgoerami's zijn gemakkelijk na te kweken op voorwaarde dat zij kunnen rondzwemmen in helder en zuiver water.

Ik hoop dat u, door het schrijven van dit artikel, eens zal proberen te kweken met deze mooie en interessante dieren.

Aanmelden